Tariff

När

Kostnad

Jämförpris

10 km som tar 15 min

Dagtariff

Vardagar 10.00-13.00

Grundavgift 49 kr
0 km-1,5 km 41 kr/km + 542 kr/tim
1,5 km-7,0 km 16 kr/km + 542  kr/tim
7,0 km och därutöver 14 kr/km + 542 kr/tim

376 kr

OB Tariff*

Övrig tid

Grundavgift 56 kr
0 km-1,5 km 44 kr/km + 654 kr/tim
1,5 km-7,0 km 17 kr/km + 654 kr/tim
7,0 km och därutöver 14 kr/km +  654 kr/tim

421 kr

Följande avgifter tillämpas:
Storbilstaxa
Stations- /terminal avgifter
Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods
Fasta priser tillämpas
Framkörningsavgift kan tillämpas utanför tätorten
Skriftlig information finns hos föraren

*OB-Tariff och tilläg gäller Midsommar-, Jul- och Midsommarafton 12.00-09.00